Registrace na Akce - seznam akcí.Kurz / Seminář:

Lektor:
RNDr. Ing. Eva Urbanová
Obsah akce:

Seznámení účastníků semináře se způsobem vedení spisové služby ve školách v souladu se zásadami GDPR, s povinností pečovat o dokumenty a s jejich následnou archivací, příp. skartací. platná legislativa v oblasti archivnictví a spisové služby; platná legislativa v oblasti GDPR základní pojmy v archivnictví, spisové službě a GDPR; povinnosti škol v oblasti péče o dokumenty a vedení spisové služby; oběh dokumentů ve škole (doručování/vznik, evidence, vyřizování, podepisování, užívání razítek, odesílání, ukládání); podací deník vs. software elektronické spisové služby; tvorba spisu; skartační řízení, ukládání archiválií, kontrola, sankce; spisová rozluka; vedení spisové služby v mimořádných situacích; tvorba spisového řádu, včetně spisového a skartačního plánu; aktuality k datu konání semináře.

Cílová skupina:
ředitelé škol a školských zařízení
Maximální počet účastníků:
20
Časová dotace:
5
Místo konání:
Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory).
Cena:
780