Registrace na Akce - seznam akcí.Kurz / Seminář:

Lektor:
Obsah akce:
  • Motivace v hodinách přírodopisu. Výukové metody a formy a jejich využití v hodinách přírodopisu s ohledem na probírané učivo.                                                                                   
  • Cíle aktivizační výuky a její principy. Individuální přístup žáka k učení. Vztah učitel – žák v aktivizující výuce. „Spojení hlavy, srdce a ruky“ – zapojení i jiných složek osobnosti žáka než kognitivní složky do výuky.                                                         
  • Rozdělení aktivizačních metod a konkrétní ukázky jejich využití.  
  • Didaktické hry - neinterakční, interakční            
  • Metody skupinového vyučování             
  • Metody  diskusní            
  • Metody  hraní rolí
Cílová skupina:
Maximální počet účastníků:
Časová dotace:
Místo konání:
Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory)
Cena: