Registrace na Akce - seznam akcí.Kurz / Seminář:

Lektor:
PeadDr. et. Mgr. Hana Žáčková
Obsah akce:

Seminář je zaměřen na využití krátkých relaxačních technik při vyučování. Tyto techniky slouží ke krátkému odpočinku a odreagování při vyučování a lze je zařadit průběžně ve vyučovací hodině jako metodu aktivace žáků. Jsou vhodné zejména při práci s žáky s ADHD/ADD, ale přispějí k rychlé regeneraci sil a zmírnění unavitelnosti i u ostatních dětí.

Účastníci semináře budou seznámeni s možnostmi využití zkrácených relaxačních technik, které prostřednictvím fyzického uvolnění (uvolnění svalového napětí) dopomohou k uvolnění psychickému. Mimo klasických relaxačních technik (zkrácené varianty Jacobsonovy progresivní svalové relaxace, relaxačních technik s imaginacemi) budou účastnící semináře seznámeni s různými variantami dechových cvičení, která přináší rychlý efekt a i s cvičeními koncentračními zlepšující soustředění, relaxacemi hudebními a doplňkovými technikami, dále i se spánkovými relaxacemi, které usnadňují usínání a jsou použitelné i při poruchách spánku. 

Seznámí se se zásadami a postupy při práci s těmito technikami a i s dalšími možnostmi jejich využití (ve školní družině, v hodinách tělesné výchovy, v realaxačních hodinách či kroužcích, v mateřské škole). Jednotlivé techniky budou názorně předvedeny a účastníci si je budou moci sami vyzkoušet. 

Součástí semináře bude seznámení s odbornou literaturou týkající se těchto technik. 

 

Cílová skupina:
učitelé MŠ učitelé 1.stupně ZŠ učitelé 2.stupně ZŠ učitelé SOŠ a SOU, gymnázií pedagogové volného času učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.
Maximální počet účastníků:
20
Časová dotace:
6
Místo konání:
Bludiště, z.s., Areál Dvorana, Chebská 73/48,360 06 Karlovy Vary - Dvory
Cena:
850