Registrace na Akce - seznam akcí.Kurz / Seminář:

Lektor:
Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc., MBA
Obsah akce:

Hledání příčin kázeňských problémů u dětí v předškolním věku. Možnosti práce s těmito dětmi. Osvojení komplexního přístupu k řešení dané problematiky (škola, rodina, společnost, dítě). Příčiny nežádoucího chování. Možnosti práce s těmito dětmi. Spolupráce s rodinou. Příčiny nekázně pramenící z bio-psychických zvláštností dítěte (nepoznané smyslové vady, lateralita, vady řeči apod.) Nediagnostikované mírné defekty jsou příčinou závažnějších odchylek v chování. Jak se tyto odchylky ve vývoji projevují? Jak na ně může učitel reagovat?

Akreditace v systému DVPP pod č.j. 27470/2019-5-748 v rozsahu 6 hodin.

Cílová skupina:
Učitelé MŠ
Maximální počet účastníků:
20
Časová dotace:
6
Místo konání:
Bludiště, z.s., Areál Dvorana, Chebská 73/48,360 06 Karlovy Vary - Dvory
Cena:
920