Registrace na Akce - seznam akcí.Kurz / Seminář:

Lektor:
PeadDr. et. Mgr. Hana Žáčková
Obsah akce:

Na semináři si oživíte znalosti o komunikaci verbální i neverbální, osvojíte si zásady vedení rozhovoru, možnosti odvrácení konfliktu a řešení konfliktní situace, jak reagovat na nesouhlas a jaké asertivní techniky v těchto situacích použít nebo jakým postupům se vyhnout, jaká slova zásadně nepoužívat. Dozvíte se, jak vést rozhovor podle osobnostní typologie a jak komunikovat s hyperaktivním dítětem v problémové situaci či nedorozumění (specifika, odlišnosti). Nebudou chybět ani kazuistiky z dlouholeté praxe paní lektorky.
Seminář je určen pedagogům MŠ a 1. stupně ZŠ, vychovatelkám ŠD a ostatním pedagogům, kteří v každodenním životě komunikují s rodiči svých žáků.

Cílová skupina:
Seminář je určen pedagogům MŠ a 1. stupně ZŠ, vychovatelkám ŠD a ostatním pedagogům, kteří v každodenním životě komunikují s rodiči svých žáků.
Maximální počet účastníků:
20
Časová dotace:
8
Místo konání:
Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory)
Cena:
890