Registrace na Akce - seznam akcí.Kurz / Seminář:

Lektor:
Mgr. Jiří Maléř
Obsah akce:

Devět kroků při řešení počáteční šikany, Krizové scénáře pro počáteční stadia, odhad závažnosti podle daných kritérií, krizový plán při výbuchu skupinového násilí, vedení rozhovorů s aktéry šikany, praktické vedení rozhovoru s obětí, práce se třídou, šikana z hlediska práva, práce s filmem.

Vzdělávací modelový seminář zahrnuje metody práce s třídou, nenásilné způsoby řešení konfliktů. Nabízí praktické intervence, modelové situace, využití skupinové dynamiky, možné aktivity.

Lze absolvovat i bez účasti na semináři 5.11.2020. Při absolvování seminářů 5.-6.11.2020 získáte osvědčení s platnou akreditací v rozsahu 10 hodin. Při absolvování semináře 6.11.2020 získáte osvědčení s platnou akreditací v rozsahu 5 hodin.

Cílová skupina:
učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU,učitelé gymnázií, výchovní poradci, učitel - metodik prevence
Maximální počet účastníků:
20
Časová dotace:
10
Místo konání:
Dvorana, Chebská 48, Karlovy Vary
Cena:
990