Registrace na Akce - seznam akcí.Kurz / Seminář:

Lektor:
Mgr. Zuzana Pavelová
Obsah akce:

Přehled témat výuky:

Vývoj laterality - 1 hod

Seznámí se s lateralitou končetin a smyslových orgánů - 2 hod

Seznámí se základními profily laterality - 3 hod.

Seznámí se s problematikou zkřížené laterality s dopadem na školní praxi - do čtení (pravohemisférové a levohemisférové), a s dopadem do psaní – 2  hod.

Formou případových studií budou seznámeni s vývojem laterality u dětí laterálně nevyhraněných – 1 hod.

Vyzkouší si postupy a cvičení pro zmírnění vlivu zkřížené laterality – 1 hod.

Cílová skupina:
Učitelé 1. stupně ZŠ, Učitelé MŠ, Učitelé speciálních škol, Psychologové
Maximální počet účastníků:
20
Časová dotace:
8
Místo konání:
Dvorana, Chebská 48, KArlovy Vary
Cena: