Registrace na Akce - seznam akcí.Kurz / Seminář:

Lektor:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Obsah akce:

Účastníci se seznámí s aktuální legislativou týkající se zájmového vzdělávání, zjistí, jaká jsou jejich práva a povinnosti. Zorientují se v povinné dokumentaci zájmové instituce, pochopí pracovněprávní postavení pedagogických pracovníků zájmových institucí.

Zásady a cíle vzdělávání.

Výchova ve volném čase – principy, požadavky na výchovu ve volném čase. Zájmové vzdělávání – instituce, obsah vzdělávání.

Osoby podílející se na výchově v zájmovém vzdělávání.

Činnosti podle novely vyhlášky o zájmovém vzdělávání. Školní vzdělávací program v souvislostech.

Vnitřní řád v souvislostech. Dokumentace činnosti.

Vícezdrojové financování činnosti. Podmínky činnosti pedagogických pracovníků.

Pracovněprávní postavení pedagogických pracovníků jakožto zaměstnanců, jejich povinnosti, práva, odměňování apod.

Cílová skupina:
Pedagogové volného času a vedoucí pracovníci zájmových institucí.
Maximální počet účastníků:
20
Časová dotace:
Místo konání:
Dvorana, Chebská 48, KArlovy Vary
Cena: