Registrace na Akce - seznam akcí.Kurz / Seminář:

Lektor:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Obsah akce:

Systém právních předpisů upravujících vztahy v oblasti školství: právní řád ČR, právní předpisy upravující proces výchovy a vzdělávání, provázanost zejména s právními předpisy občanskoprávními, pracovněprávními a správněprávními. 

Aktuální právní úprava nejdůležitějších pracovně - právních předpisů: (zejména zákoníku práce; zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona, prováděcích vyhlášek a nařízení vlády apod.).

Cílová skupina:
vedení škol
Maximální počet účastníků:
20
Časová dotace:
6
Místo konání:
Dvorana, Chebská 48, KArlovy Vary
Cena:
1050