Registrace na Akce - seznam akcí.Kurz / Seminář:

Lektor:
Mgr. Miroslav Vosmik
Obsah akce:
  1. hodina

- postavení AP ve školním systému, postavení osobního asistenta

- předpoklady pro práci AP, jeho kompetence, rysy osobnosti, úspěšnost

2.-3. hodina

- hlavní činnosti AP, náplň práce AP

4.-5. hodina

- spolupráce učitele a AP, podíl AP na vypracování a realizaci individuálního vzdělávacího plánu, principy tvorby IVP

6.-7. hodina

- vztah AP – žák – rodiče žáka, rodina dítěte s postižením – učitel

- ovlivnění vztahů a celkového klimatu ve třídě

- principy zdravých mezilidských vztahů ve škole

  1. hodina

- diskuse, odpovědi na dotazy

Cílová skupina:
Asistenti pedagoga, učitelé ZŠ
Maximální počet účastníků:
20
Časová dotace:
8
Místo konání:
Dvorana, Chebská 48, KArlovy Vary
Cena:
850