Registrace na Akce - seznam akcí.Kurz / Seminář:

Lektor:
PhDr. David Čáp, PhD.
Obsah akce:

Jak ve škole vytvořit bezpečné klima - práce s ním v souvislosti s prevencí šikany. Diagnostika šikany, stádia ve vrstevnických skupinách.Proces šikany - jak může pedagog účinně zasáhnout v jednotlivých fázích tohoto procesu.Vedení rozhovoru s jednotlivými aktéry v procesu řešení šikany ve škole. Práce se vztahy ve třídě.

Cílová skupina:
Učitelé 2. stupně, SOŠ, SOU, gymnázií, výchovní poradce, metodici prevence.
Maximální počet účastníků:
20
Časová dotace:
8
Místo konání:
Dvorana, Chebská 48, Karlovy Vary
Cena:
950