Registrace na Akce - seznam akcí.Kurz / Seminář:

Lektor:
PaedDr. Hana Mühlhauserová
Obsah akce:

Jedná se o praktický seminář věnovaný problematice psaní v 1. třídě a všemu, co s psaním souvisí.

  • časově-tematický plán psaní (uvolňování ruky, grafomotorické prvky, hůlkové písmo, psací písmo);  0, 5 h
  •  Společně projdeme časový plán psaní, který je ověřený a zpracovaný na míru sadě nových učebnic, zaměříme se na uzlové body časového plánu. vzdělávací cíle psaní podle RVP  0, 5 h                                                                   
  • Prostudujeme, co říká o výuce psaní v 1. období RVP a cíle psaní rozfázujeme do 1. – 3. třídy.Aktivity k uvolnění ruky, správnému úchopu tužky – pomůcky, problémy a co s nimi      1,5 h
  • Ukážeme si mnohé aktivity k uvolnění ruky od zápěstí, přes loket, až k rameni. Vyzkoušíme si, jak využít PET lahev, proužky krep. papíru, houbičky a modelínu. Zmapujeme problémy, které se mohou na začátku 1. třídy v souvislosti s psaním vyskytnout, prodiskutujeme, jak je eliminovat.
  • Předáme si zkušenosti ohledně psacích pomůcek.Posloupnost GF prvků a metodický postup GF výcviku                                                            1,5 h
  • Důkladně prostudujeme všechny grafomotorické prvky a jejich uspořádání do čtyř skupin. Seznámíme se s možným metodickým postupem při grafomotorickém výcviku.Vhodné pomůcky, ukázky GF pracovních listů lektorky i praktické aktivity a náměty      1,5  h
  • Předvedeme a v praxi si vyzkoušíme nové GF listy, na kterých budeme demonstrovat různé aktivity, využití různých materiálů a propojení psaní s říkadly, s pohybem ve prospěch,rytmizace, plynulosti a uvolnění.Metodický postup při nácviku psaní – spojité psací písmo, psací potřeby, písanky;           1,5 h                                 
  • Projdeme si nové písanky, budeme hledat odpověď na otázku: Čím psát?
  • Vyzkoušíme si postup nácviku psaní od jednotlivých písmen, přes psaní slov, vět, opis a přepis. Portfolio žáků, příklady dobré praxe, nahrávky zajímavých aktivit z výuky   1  h
  • Prohlédneme si  vyplněné písanky a práce žáků, upozorníme na podstatné prvky, na možnosti hodnocení psaní. Předáme si vlastní zkušenosti.
Cílová skupina:
učitelé 1. stupně ZŠ
Maximální počet účastníků:
20
Časová dotace:
8
Místo konání:
Dvorana, Chebská 48, Karlovy Vary
Cena: