Registrace na Akce - seznam akcí.



Kurz / Seminář:

Lektor:
Mgr. Márie Adamkovičová
Obsah akce:

Z cyklu obtížné situace v rodině


Krize jako nebezpečí i příležitost. Fáze krize. Obranné chování v krizi. Pomoc s řešením krize. Akutní reakce na stres - rozpoznání a vhodné reakce.

Cílová skupina:
Maximální počet účastníků:
Časová dotace:
Místo konání:
Vančurova 83, 360 17 Karlovy Vary
Cena:
0